SERVICII DE CONTABILITATE

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si cu principiile contabilitatii;

 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;

 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;

 • Elaborarea balantei de verificare;

 • Intocmirea registrelor contabile;

 • Jurnalele TVA;

 • Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor;

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele, contributiile si impozitele;

 • Intocmirea de situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;

 • Intocmirea, verificarea si semnarea bilantului contabil;

 • Servicii de refacere contabilitate.

SERVICII SALARIZARE PERSONAL

 • Intocmire state de plata pe baza foilor de prezenta;

 • Depunerea declaratiilor aferente drepturilor de personal;

 • Completarea si inregistrarea datelor in Revisal;

 • Intocmirea/inregistrarea actelor aditionale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM;

 • Intocmirea/depunerea fiselor fiscale;

 • Administrarea dosarelor de personal;

 • Alte servicii solicitate de client legate de personal.

SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA

 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala;

 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.

SERVICII DE AUDIT

 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;

 • Activitate de cenzorat.